6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz DOKU ESTETİK ve SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi için aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

Bizimle Sosyal Medya üzerinden iletişime geçtiğinizde;

“Beden ölçüleriniz, hastalık bilgileriniz, kullanmakta olduğunuz ilaçlar, sağlık bilgileriniz (vücut bölge, durum bilgisi) fotoğraflarınız” işlenebilmekte ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), sosyal medya uygulamaları üzerinde saklanabilmektedir.

Kişisel verileriniz; “Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Uluslararası Sağlık Turizmi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Hizmet Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Teşhis ve Tedavi Süreçlerinin Planlanması veya İcrası” amacıyla işlenmekte muhafaza edilmekte ve aktarılmaktadır.

Açık rıza verdiğiniz takdirde, rızanızı her zaman şirket merkezine yazılı talepte bulunarak geri çekebilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz takdirde şirket diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştiremeyecektir.

Bizimle İletişime Geçin

İletişime Geç